Zijn herinvesteringen vrijgesteld van de effectenwet van 1933?