Wat zijn de kenmerken van het atoom van een element volgens de atoomtheorie?