Welk geschrift zegt dat de geest van de Heer op mij is?