Welk type beoordeling wordt bij opname uitgevoerd?