Wat is de formule voor de hoofdsom in enkelvoudige rente?