Welke klassen van moleculen zijn aanwezig in een sfingolipide?