Is de methode van de detailhandelinventaris de algemeen aanvaarde boekhoudkundige methode?