Wat was de toestand van het Byzantijnse Rijk aan het einde van Justinus' bewind?