Wat is de levensverwachting van een persoon met hepatocellulair carcinoom?