Wat zijn de vijf veronderstellingen van lineaire meervoudige regressie?