Is abdiceren een werkwoord of een zelfstandig naamwoord?