Bij het snijden van dun staal met autogeensnijapparatuur richt u de toortspunt in de richting waarin de toorts beweegt met een ?