Wat is een wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving?