Houden jade planten ervan om met hun wortels gebonden te zijn?