Wanneer is de verantwoordelijkheid om te beschermen gebruikt?