Welke staat stemde oorspronkelijk tegen de ratificatie van de grondwet?