Is reclame een afspiegeling of een vorm van de samenleving?